Effekt

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar desto större värmeeffekt. Ett elektriskt element ger normalt en effekt på 1 kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5 kW.

Avgiven energi

Om kaminen har en effekt på 4 kW under 10 timmar har huset tillförts en energimängd på 40 kW (kilowattimmar).

Verkningsgrad

Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Ju högre verkningsgrad (0-100%) desto bättre tillgodogörsig braskaminen den tillförda energin i form av ved som förbränns. En braskamin som eldas med ved normalt ca 50-70% verkningsgrad.

Förbränningsluft

För att åstadkomma en effektiv förbränning tillförs luften på många modeller i olika steg. Först tillsätts primärluften till bränslebädden. På vissa modeller tillförs denna luft via spolning av glasytorna vilket minimerar risken för sotbildning. Därefter tillsätts sekundärluft eller via en spridare i kaminens rygg. Detta har fördelen att kaminen aldrig kan få för lite syre utan att den brinner rent och effektivt.

P-märkning

P-märkningen utfärdas av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. En P-märkt kamin har genomgått extra noggranna tillverkningskontroller, klarat extra hårda miljökrav och kan eldas lika rent i alla effektområden. P-märkningen är alltså en slags kvalitetsgaranti och visar att kaminen ger hög verkningsgrad med låg vedförbrukning.