En minst lika viktig del som kaminköpet är valet av skorsten. Du skall tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaser. Vi använder skorstenar som ger en maximal säkerhet och är konstruerade och godkända för den eldstad du än väljer. Vid nybyggnation föredrar vi att använda Isokerns säkerhetsskorstenar.